Kraften i Fotballen

Lørdag den 11. juni har Helene Skjeggestad en interessant hovedartikkel i Aftenposten ved starten av årets EM i fotball i Frankrike med tittelen «Kan fotballen redde Europa?».

I artikkelen hun viser til hvordan fotballen fremmer fellesskapsfølelsen, og med referanse til Peder Samdal, redaktør og forfatter, skriver hun «Samdal mener at fotballen ikke bare speiler samfunnet, men også kan være et virkemiddel i integreringsarbeidet». Dette utdyper Skjeggestad ved å referere til en svensk forfatter og journalist som «mener at fotballøkka er det nye biblioteket; det er med fotball i bena Sveriges innvandrere skal integreres».

For den internasjonale storturneringen Norway Cup har det i mange år vært en selvfølge å bidra til utviklingen av det flerkulturelle samfunnet som utviklingen i verden fører Norge inn i. Så langt har Norway Cup gjennom sin 43 år historie hatt besøk av lag fra ca 120 nasjoner. I årets turnering er påmeldt lag fra 53 land. Norway Cup har dessuten, med støtte fra Norad, utviklet sitt eget program for lag fra vanskeligstilte land/områder i verden som krigssoner, konfliktområder, slumområder, fattige bydeler i verdens storbyer etc., et program som har vært kalt «det fargerike fellesskap». Det morsomme er at norske klubber presser på for å få spille mot lag fra andre nasjoner, og spesielt gjelder det å få møte fargerike fellesskapslag. Dessuten har Norway Cup blitt møtt med stor forståelse og åpne armer når man fra tid til annen har henvendt seg til norske klubber for å få vertskapsklubber til «fargerike fellesskapslag» uken før Norway Cup. Bak dette ligger ønsket om å skape økt forståelse blant norsk ungdom for ungdom med en helt annen og mer utfordrende livssituasjon på hjemmeplan. Erfaringen er at gjennom kunnskap og forståelse skapes gjensidig respekt og fordommene brytes ned. Norway Cup håper at ikke samfunnsutviklingen skal gjøre det vanskeligere i fremtiden å bringe lag fra underpriviligerte områder i verden til Oslo og Ekebergsletta. I tillegg kan nevnes at Norway Cup har inngått et samarbeid med Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet om inkludering av mindreårige asylsøkere. Pr dagsdato er det påmeldt 20 lag i dette prosjektet til årets turnering.

Men Norway cup har også sett fotballens styrker på andre måter. Ett av de «fargerike fellesskapslag» som har vært med lengst er det vi i Norway Cup kaller Mathare United, som er lag fra organisasjonen Mathare Youth Sport Association (MYSA) i Nairobi, Kenya. Mathare er et enormt slumområde hvor det bor rundt 1 million mennesker delvis midt i storbyen Nairobi. Her lever menneskene i dårlige hus, noen bare satt sammen av leire og bølgeblikk, uten innlagt strøm og vann. For MYSA er fotball en hovedaktivitet, men fotballen åpner for mye mer. MYSAs hovedmål er å gi ungdommen i slummen en tro på en bedre fremtid, søke å gi dem inspirasjon og motivasjon til å kjempe seg ut av fattigdommen. Gjennom fotballen i MYSA skapes fellesskap og ansvarsfølelse for der er det ingen voksne som legger alt til rette slik vi er vant til i vårt land, her må ungdommen selv ta ansvar ved å organisere, coache og trene andre. I år deltar 1740 fotballag i MYSAs serier med mange tusen kamper. I MYSA snakker man dessuten om de som lykkes på banen og de som lykkes utenfor banen. Arnold Origi, Lillestrøms utmerkede keeper de siste sesonger, har gått gradene i MYSA og er et eksempel på en av de som har lykkes på banen. I fjor møtte Arnold guttene som var på fjorårets Mathare-lag i Norway Cup, og han fortalte hvor viktig det hadde vært for ham å ta vare på de gode minnene han hadde fått fra sin tid i MYSA og som deltaker i Norway Cup, spesielt viktig i alle de tunge og tøffe stundene han måtte gjennom for å bygge seg opp til å bli den han er og dit han har kommet i dag. Det kenyanske samfunnet består av flere titalls etniske stammer, en splittelse som dessverre fra tid til annen fører til åpne konflikter, noe som krever regulerende integreringstiltak. I MYSA er de fleste stammene representert, årets Jenter 14-lag til Norway Cup er et godt eksempel, jentene på det laget representerer 6 forskjellige stammer.

Konklusjon: Norway Cup og MYSAs erfaringer viser at fotballen riktig brukt kan gi inspirasjon og motivasjon til ungdom til å kjempe for en bedre livssituasjon for seg selv, men også for det fellesskapet man tilhører ved at personlige fordommer og motsetninger brytes ned - integrering i praksis med andre ord. For riktig å markere viktigheten av dette arbeidet har Norway Cup nylig inngått et samarbeid med FNs Kontor for Idrett for Fred og Utvikling.

 

Atle Sundelin, tidligere styreleder i Bækkelagets Sportsklub og Norway Cup, nåværende styreleder i MYSAs Venner i Norge