Tett samarbeid med Norsk Trenerforening

Mysa's venner i Norge har det siste året hatt et svært godt samarbeid med Teddy Moen og Norsk Fotballtrenerforening.

Teddy er en mann med stort engasjement og med hans enorme arbeidskapasitet og nettverk er det svært hyggelig å ha ham med på laget. Teddy har allerede vært pådriver på Fotballfesten i Søgne og Stanley Okumbis besøk på Cupfinaleseminaret. Engasjementet hans startet med besøket hans i Mathare - han hadde en fyldig reportasje i foreningens medlemsblad - du kan lese hele artikkelen i PDF-format her.