Theory of Change

MYSA største og viktigste støttespillere er:

  • Laureaus Sport for Good Foundation; dette er en bistandsorganisasjon som noen av verdens største superstjerner innen idretten står bak. Laureus har sitt hovedkontor i London.
  • Comic Relief; en engelsk bistandsorganisasjon som har Englands største underholdningsstjerner fra film og teater bak seg

Begge disse organisasjonene forstår hvilken kraft både idretten/fotballen og musikk, dans og teater har slik MYSA bruker dette i sin virksomhet for å gi ungdommen i Mathareslummen inspirasjon og motivasjon til å kjempe seg ut av fattigdommen. Derfor støtter de MYSA.

Laureaus og Coming Relief ikke bare støtter MYSA økonomisk, de bistår også organisasjonen med eksperthjelp fra tid til annen. For ett par år siden gav noen av deres eksperter MYSAs ledelse (alle MYSAs ledere har vokst opp i slummen) bistand i utviklingen av MYSAs strategi for årene fremover. I år ligger et tilsvarende samarbeid bak utviklingen av det de har kalt MYSAs «Theory of Change», hvor målet har vært å vise hvordan MYSAs programmer og administrasjon/ledelse kan utvikles videre gjennom skikkelig forståelse av alle sider ved det de driver med (deres prosjekter) i dag.

Dersom du som leser dette tar deg tid til å gå gjennom power point presentasjonen på engelsk som du får tilgang til ved å trykke HER, så vil du få en god innsikt i hva MYSA står for.