Arman Aardal, «Diplomatiet fra innsiden»

Overskudd av boksalg til MYSA 

 

I sommerferien fikk jeg endelig tid til å lese den spennende boka til Arman Aardal, «Diplomatiet fra innsiden». Han har jobbet 40 år i utenrikstjenesten, mange av dem i Kenya, og er vår gode MYSAvenn. 

Jeg trodde jeg kjente Arman ganske godt, men denne boka gir et innblikk i et liv og en innsats som jeg bare kan si at jeg er mektig imponert over. På en enkel måte beskriver Arman mange av de skjøre og kompliserte situasjonene han og andre i samme tjeneste har vært involvert i. Han viser oss et lite bilde av hvordan tilstedeværelse, kunnskap, dialog, ærlighet og ikke minst mot, virkelig kan bety en forskjell. Arman evner å se det store bilde, men også enkeltindividet. Et av målene for Arman var å gi et innblikk i en diplomats hverdag og inspirere dagens ungdommen til å velge denne retningen. Hvis ikke dette inspirer så vet ikke jeg! Det er ikke mange forfattere forunt å få forordet skrevet av en Nobels fredsprisvinner. Den anbefales på det varmeste til ungdom i alle aldre.

Vil du kjøpe boka, send en bestilling på e-post: armaa@online.no, inkluder din adresse og om ønskelig tekst til dedikasjon. Prisen er NOK 290+ porto. Arman sier: «Gjør du det slik, går overskuddet tilbake til MYSA i Kenya  som de fleste av dere vet står mitt hjerte nært.»

 

God bok!  

V/ Jane Molstad