TAKKER NORWAY CUP: Elijah Kanyi fikk motivasjon og inspirasjon til å vie livet til han ønsket å drive med etter

deltakelse i Norway Cup.

 

 

Som 11-åring ble Kanyi plukket ut til å spille for Mathare United i Norway Cup.

Han vokste opp i Nairobi, i slummen som blir karakterisert som de

verste slummene i Afrika, og hadde aldri vært utenfor Keynas landegrenser.

Men sommeren 1997 skulle vise seg å bli starten på en

eventyrhistorie.   

 

SPILLER I 97: Kanyi spilte selv Norway Cup sommeren 1997.
FOTO: PRIVAT