MYSA Fitness Centre

MYSA forstår at de må prøve å gjøre seg mindre avhengig av økonomisk støtte utenfra, derfor har de startet egne Sosial Enterprises. På sikt håper de at dette vil kunne bidra med midler til deres store samfunnsviktige virksomhet for barn og unge i Mathareslummen, så langt er de avhengig av økonomisk støtte fra andre. En av disse Sosial Enterprises er drift av helsestudio i deres eget treningslokale.