MYSA Slum Libraries

En av MYSAs hovedaktiviteter er å drive biblioteker for slummens barn og unge. I flere år har MYSA hatt 4 biblioteker hvor barn og unge kan få lese bøker de finner i bibliotekets samlinger, men hvor de også kan finne ro og lys til å få gjort skoleleksene. I hjemmene er det vanskelig pga dårlig lys og store familier som bor sammen i små rom.