Årsmøteprotokoll 2016

PROTOKOLL ÅRSMØTE FRA 2. AUGUST 2016

Klokken 19 i Oslo Idretts Krets’ lokaler på Ekeberg

Det var 25 tilstede på årsmøtet.

1.Velkommen. Atle Sundelin åpnet møtet og ønsket velkommen til foreningens 4. Årsmøte. Våre gjester Arvid Danielsen, Per Ravn Omdal og Teddy Moen samt Bob og Ingrid Munro, Henry Majale og Mary Wangari ble spesielt ønsket velkommen.

Vi mintes Helge Søvdsnes og Lars Joar Sevilhaug med et minutts stillhet.

2. Godkjenning av innkallingen. Det var ingen kommentarer til innkallingen og møtet ble satt.

3. Saksliste for den formelle delen av møtet:

a) Atle Sundelin ble valgt til møteleder.

b) Årsrapport for 2015 ble godkjent og sendes til Brønnøysund.

Den engelske årsrapporten ble gjennomgått og begge rapporter ble godkjent. Atle takket Torill og Helges familier spesielt for gavene.

Henry Majale er for tiden Executive Director of MYSA. David Thiru har begynt I annet arbeid utenfor MYSA. Chair Lady of the Executive Board of MYSA er dette året Mary Wangari.

c) Regnskap for 2015

Regnskapet ble gjennomgått av Erling. Grunnet ferie manglet vi revisors rapport. Den ettersendes og blir lagt ut på hjemmesiden. Forsamlingen godkjente regnskapet som kan legges ut på våre hjemmesider.

d) Forslag

Det var ingen forslag.

e) Valg av styre

Jane Molstad, Brumunddal, blir fullt medlem av styret.  Aina Mydland og Torill Sevilhaug blir vararepresentanter med full møte rett.

Det kom også forslag om at styret også bør ha yngre medlemmer. Vi trenger også et større nettverk som vi kan knytte til oss.

f) Valgkomite

Styret fikk fullmakt til å se på dette.

g) Valg av revisor

Jan-Erik Gundersen, RevisionsBureauet AS, ble gjenvalgt.

Asker 20. august 2016      Elisabeth Sommerfeldt

DEN UFORMELLE DELEN

  1. Informasjon om situasjonen i MYSA og MViNs planer fremover

Den økonomiske situasjonen er vanskelig. Det er vanskelig for oss å få kontakt og hjelp fra de humanitære organisasjonene som igjen vil gi aksept hos NORAD. Atle har vært i kontakt med de fleste uten å komme i posisjon. Vi vet at Røde Kors ikke går inn i slike prosjekter, de jobber i andre land gjennom/sammen med de nasjonale Røde Kors-foreningene. Norges Røde Kors har prosjekter sammen Kenya Røde Kors. Kenya Røde Kors og Norges Røde Kors jobber blant annet sammen i flyktningeleirene DaaDaab og Kaguma.

Norsk Folkehjelp og MYSA samarbeider i forbindelse med East Africa Cup, men Folkehjelpen har så langt ikke sett muligheten av å la MYSA bli en fast del av deres program. Kirkens Nødhjelp henger fortsatt ved ryktene fra Strømme-tiden.

Ingrid Monro foreslo å forsøke få innsamling gjennom TV,

Det kom også forslag om å søke Norsk Tipping om grasrotandel, gjennomgå liste over private stiftelser. Kanskje nok en gang forsøke direkte kontakt med NORAD som får ny leder til høsten.

Fortsette arbeide mot skoler, kirker etc. for støtte. Det er en menighet i Søgne som tidligere har vært givere og som ønsker besøk av HabaNaHaba i høst.

Randi påtok seg å kontakte Høyskolen i Oslo.

Savabi (gruppen til George) har forsøkt å få kontakter i festivalverden her i Oslo.

Bob fortalte at MYSAs 30 års jubileum starter i forbindelse med årsavslutningen i desember.  Han fortalte at de holder på å registrere tidligere MYSA medlemmer for å organisere en Alumni for MYSA. De har foreløpig ca. 30 navn på listen.

Henry avsluttet med å takke for supporten, takket Sotra for et flott gjennomført program der samt Ainas familie for deres støtte spesielt i forbindelse med byggingen og etableringen av den nye kafeteriaen i Komarock.

 

Asker 20. august 2016

Elisabeth Sommerfeldt