Årsmøteprotokoll 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 28. JULI 2015. Oslo Idretts Krets’ lokaler på Ekeberg

Det var 18 tilstede på årsmøtet. Atle Sundelin åpnet møtet og ønsket velkommen til foreningens 3. årsmøte. Bob Munro, Executive Chair BOT, Henry Majale og Evans Odenyo fra Nairobi samt våre gjester Arnold Origi, Titus M. Kawinzi, Stella Mwangi og Kari Tungesvik Danielsen ble spesielt ønsket velkommen. Atle refererte fra kampen på Ullevål i går hvor årets lag møtte Arnold Origi som er keeper på Lillestrøm.  Arnold fortalte om seg og sa til spillerne at de måtte aldri glemme opplevelsene de har i Norge i forbindelse med Norway Cup.  Det kan gi deg inspirasjon i vanskelige tider som kommer.  Det hadde vært hans inspirasjon, han glemte aldri og hadde en drøm om hva han kunne få til. 

2. Det var ingen kommentarer til innkalling og møtet ble satt.

3 a Atle Sundelin ble valgt til møteleder.

3 b Både den formelle Årsberetningen på norsk og den informative Årsberetningen på engelsk ble godkjent.

      Det ble informert om arbeidet med den økonomiske situasjonen for MViN.

      Den engelske rapporten ble gjennomgått.  Henry Majale orienterte om bruken av pengene fra Løges Stiftelse.  De brukes til Akademiet og diverse inntektsbringende tiltak.  Borehullet gir nå vann slik at banene kan vannes og det skal legges rør til                       dusjer/toaletter i gymmen og det blir vann til kafeteriaen. Så kan man få til utleie og på den måten kreere nye penger.

3 c Erling Ruud gikk gjennom regnskapet, balansen og noter for 2014. Regnskapet ble enstemmig vedtatt. Revisor sender                             revisjonsrapporten etter sommerferien.  Det ble besluttet at vi skal sende en spesiell takk til Toppen og Haakon for de                             arrangementene de har hatt på Oak Hill som har gitt foreningen gode inntekter.

3 d Det var ingen forslag til lovendringer i år.

3 e Valg av styret

      Det sittende styret, Atle Sundelin, Lars Sevilhaug, Arman Aardal, Erling Ruud og Elisabeth Sommerfeldt, ble enstemmig gjenvalgt.

3 f  Valg av valgkomite

      Turid Hoffart og Jane Molstad ble enstemmig gjenvalgt.

3 g Valg av revisor

      Jan Erik Gundersen ble valgt til revisor fra 2015.

 

Asker, 5.august 2015

Elisabeth Sommerfeldt