Offentlige registreringer

Frivillighetsregisteret

MViN er registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og er tildelt organisasjonsnummer 998 386 195.

Innsamlingskontrollen

MViN har mottatt «Registreringsgodkjenning for Innsamlingsregisteret» av Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge. Det innebærer at MViN som et kvalitetsstempel kan anvende Innsamlingskontrollens logo i alle sine publikasjoner.