RÅDSMØTE/halvårsmøte fredag 10. april 2015

MYSAs venner i NORGE (MViN) RÅDSMØTE/halvårsmøte fredag 10. april 2015 kl. 18 på Thon Hotell Opera, Oslo S.

Tilstede: Atle Sundelin, Arman Aardal, Erling Ruud, Lars Sevilhaug,Elisabeth Sommerfeldt, Jane Molstad, Torill S. Sevilhaug, Aina Mydland, Jan Mydland, Hilde Sundelin, Arve Danielsen.

  1. Velkommen

Atle åpnet møtet og ønsket velkommen. Han hilste fra Toppen og Haakon, Frank Westby, Teddy Moen og Henning Vik.  Henning Vik ønsket velkommen til gudstjeneste i Sinsen Kirke andre søndag i NC uken.

Jan Mydland fikk stor applaus for sin jobb med hjemmesidene.

Vi gikk gjennom Mysas organisasjonskart, som alle fikk en kopi av.

Borehullet, finansiert av Løgestiftelsen i 2014, vil gjøre, så snart man har pumper og rør på plass, finansiert av Løgestiftelsen i 2015, at gresset kan vannes, og at det er vann til kafeteriaen, til dusjene og toalettene. Pengene som er kommet fra Løges Stiftelse brukes på denne måten til å kreere flere penger ved hjelp av utleie av baner og fasiliteter.

 

Mysa Alumni hadde en samling hos Manu Shah (familie som eier en gjerdefabrikk).  Det er en familie som har hjulpet Bob og Mysa ved mange anledninger. Det var en samling med 9 Mysa ungdommer samt Bob med et ønske om å utvikle en organisasjon for tidligere Mysa ungdommer som er kommet seg opp og frem i samfunnet.

Kenya Premier League(KPL) er nå endelig i gang etter mange underlige forsøk på å stoppe KPL fra presidenten i det Kenyanske Fotballforbundet, og det er spilt 5 runder.  Mathare United ligger på 4. plass. Mathare United har i år BritAm som sponsor og de har gått inn med 25 mill shilling, d.v.s. 3-4 mill. norske kroner.

De to store Britiske humanitære organisasjonene Laureus Sport for Good Foundation og Comic Relief er fortsatt med.  I tillegg har de fått med Vital Foundation.  Disse tre gir nå 100.000 Euro hver de kommende tre år.  Pengene skal til MYSAs kjerneaktiviteter fotball, HIV/Aids prosjekt og skolepenger (Leadership Awards).

 

 

  1. MViN – resultater i 2014 og utsikter for 2015

I 2014 har arrangementet hos Toppen og Haakon gitt gode inntekter.  Innsamlingsaksjoner både på Drømtorp VgS og Kongshavn VgS har gitt gode inntekter.  I Brumunddal var Fotballfesten en stor suksess.  Norway Cup laget i slutten av juli og besøket av HabaNaHaba i oktober var også vellykket og skapte entusiasme.

Vestheim Rotary har blitt en viktig kontakt.

I 2015 utgår arrangementet hos Toppen og Haakon, og vi må søke å finne andre inntekter. Det er også usikkert med Drømtorp i 2015.   

Løges Stiftelse har innvilget kr. 500.000 for 2015.  

Jane har kontakt med Norsk Bibliotekforening avdeling Hedmark. De ønsker et prosjekt som de kan synliggjøre seg på.  Jane undersøker hvilken bistand bibliotekene i Mysa trenger for

om mulig å få til et prosjekt med støtte fra Bibliotekforeningen.

 

  1. Opplegget for årets lag til Norway Cup og Søgne

Mysa tar ut 16 spillere (G16) og tre ledere.  I tillegg kommer som vanlig Bob. Laget skal til Søgne i forkant av NC. Reise og opphold for laget vil koste ca. Nkr. 175.000.

Søgne har overført til MViN Kr.  85.000, og Aina meddeler at de regner med at Søgne-miljøet til sammen vil samle inn ca. kr. 140 000 til årets lag.  I tillegg har B2 Holding besluttet å bidra med kr. 25 000.

Det ser ikke ut til at Søgne i samarbeid med Teddy Moen/Norsk Fotballtrenerforening klarer å gjennomføre Fotballfesten/fotballskole i år. Aina håper på noen flere draktreklamer og Atle arbeider med annen støtte.  MViN har også økonomi til å støtte laget noe til årets NC.

 

  1. Besøk av HabaNaHaba – erfaringer og resultater etter besøket i oktober 2014 – besøk i 2015

HabaNaHaba er en dyktig gruppe med sang, dans og trommer som skaper stor entusiasme. De ble filmet av elevene da de besøkte F21 VgS.  Videoen ligger på nettsidene våre. Besøket varte i 10 dager i 2014. Det ble samlet inn betydelig beløp i forbindelse med oppholdet i Brumunddal.

I 2015 ønsker vi besøk i ukene 42 og 43 (12.-25. oktober).  Som i fjor blir det en uke i Brumunddal, noen dager i Oslo.  I tillegg vil vi forsøke å få til et opplegg i Søgne også.

Kulturskolen på Ringsaker har allerede meddelt at de ønsker besøk av HabaNaHaba i 2015.

 

  1. Salg av MYSA-gjenstander i Norge

Vi har et lager (to kofferter) med diverse ting merket Mysa, bl.a. nøkkelringer, krus, caper, T-skjorter, grønne gensere.  Det er vanskelig å få markedsført og solgt. Postordre er tidkrevende og vanskelig å gjennomføre. Dersom noen kommer i kontakt med en eller flere som vil ta dette ansvaret, så ber vi om å få beskjed.

 

  1. Prosjekt utveksling av norsk fotballungdom med MYSA i regi av Norsk Fotballtrenerforening.

Arve Danielsen fortalte om utvekslingsprosjektet av norsk fotballungdom med MYSA i regi av Norsk Fotballtrenerforening/Teddy Moen. Prosjektet er finansiert av den asylmottakerorganisasjonen som Arve Danielsen er styreleder for, Stiftelsen SANA.  De har innvilget kr. 270.000 til dette prosjektet.  8 norske fotballungdommer skal reise til Nairobi en uke i månedsskiftet juni/juli for å møte 8 fotballungdommer fra Mysa.  De skal trene og bo sammen. I slutten av juli kommer spillerne fra Mysa til Norge og møter igjen de norske spillerne for forberedelser og deltakelse i NC (The Colorful Friendship Team). De skal trene og bo på Helle i Telemark (leirsted) ved Kragerø. Det planlegges felles aktiviteter med laget i Søgne.  Under Norway Cup vil lagene bo på samme skole.  Lagene fra Søgne ønsker også å bo her dersom det er mulig. Tarjei Dale har ansvar for gjennomføringen.  Det planlegges også felles reise med G16 laget fra Nairobi.

 

  1. Diverse – blant annet nytt om Strømmestiftelsen-saken

Atle orienterte om den seneste tids hendelser i forbindelse med den nå tre år gamle Strømmestiftelses-saken.  Han orienterte også om alle de tiltak som MYSA har gående for å møte utfordringene i Mathareslummen.  Disse tiltakene er presentert på hjemmesidene til MYSAs Venner i Norge under «Om MYSA» og med overskriften MYSAs måte å møte utfordringene i Mathareslummen».

 

  1. Eventuelt

Jane etterlyste tanker bak fotballfesten/fotballskolen.  Skal den arrangeres årlig i Brumunddal, Sotra og Søgne som intensjonen var.  Det var forståelsen i Brumunddal etter et møte i Søgne for ett par år siden. Teddy Moen har imidlertid meddelt senere at han vil måtte konsentrere seg om ett slikt arrangement pr. år. Vi drøftet derfor hvordan det kan la seg gjøre å arrangere flere slike fotballfester hvert år, forutsetningen må imidlertid være at det er forankret i fotballklubben.

 

 

Møtet avsluttet kl. 21.05.

 

 

Asker, 13. april 2015

Elisabeth Sommerfeldt